Integracyjne warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy

W dniach 17-23 marca uczestnicy projektu „Niepełnosprawni na etacie” realizowanego w ramach pilotażowego programu Absolwent uczestniczyli w integracyjnych warsztatach aktywnego poruszania się po rynku pracy. W warsztatach udział wzięło 10 uczestników, którzy przy tej okazji mogli skonfrontować własne doświadczenia z rynku pracy, z doświadczeniami uczestników programu z innych regionów Polski. Przy tej okazji szeroko omówiono zagadnienia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zajęcia i wykłady poprowadzili trenerzy z regionalnych ośrodków KSON z Jeleniej Góry, Łodzi i Warszawy.

Sprawdź trasę

design by : LEMONPIXEL.pl