Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

Są jeszcze wolne miejsaca w projekcie „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria: 
- posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności  wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;
- będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź studentów ostatniego roku. Uczestnikom projektu zapewniamy dopasowane do profilu szkolenia kursy specjalistyczne i zawodowe oraz możliwość zdobycia licencji i uprawnień zawodowych. W ramach projektu odbędą się warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej, spotkania z pracodawcami, wizyty studyjne w wybranych firmach (job shadowing) i warsztaty z autoprezentacji. Zapewniamy indywidualne wsparcie trenera pracy, płatne staże aktywizujące oraz dodatki motywacyjne i szkoleniowe. 
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wymaganych dokumentów, tj.: 
- formularz rekrutacyjny 
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- klauzula RODO 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony (zamieszczone poniżej) lub otrzymać w Biurze projektu. Dokumenty należy składać:
- osobiście w Biurze projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47a, 58-506 Jelenia Góra;
- pocztą/kurierem na adres jak wyżej;
- drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: koordynator@kson.pl;

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: marketing@kson.pl lub telefoniczny 661-572-702 - Remigiusz Stefaniak (codziennie w godz. 10.00-15.00).

Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Klauzula RODO


 

Sprawdź trasę

design by : LEMONPIXEL.pl