left right
Niepełnosprawni na etacie
w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego roku


Aktualności


Zapraszamy do udziału w projekcie:

  • absolwentów szkół wyższych
  • studentów ostatniego roku

Zapewniamy:

  • dopasowane do profilu szkolenia, kursy specjalistyczne i zawodowe

  • spotkania z pracodawcami
  • pracę z mentorem
  • warsztaty z autoprezentacji
  • wsparcie trenera pracy, coaching
  • wizyty studyjne w wybranych firmach (job shadowing)

Projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany przez:

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Góry

Absolwent Zdjecie

 

Projekt "Niepełnosprawni na etacie"

 

współfinansowany przez PFRON w ramach pilotażowego programu

 

pfron logo

 

KSON pomaga kilku tysiącom zrzeszonych, a także niezrzeszonych osób z niepełnosprawnościami. Do statutowych zadań KSON należy m.in. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działalności organizacji członkowskich i rzecznictwo wspólnych interesów. Poprzez sieć biur terenowych (funkcjonujących w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Krakowie, Cieszynie, Toruniu i Bydgoszczy) Sejmik zajmuje się kompleksowym rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju.


Sprawdź trasę

design by : LEMONPIXEL.pl