left right
Aktywizacja zawodowa
Doradztwo+Szkolenia+Staż=Praca
w ramach pilotażowego
programu ABSOLWENT
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Absolwentów szkół wyższych
i studentów ostatniego roku


Aktualności


Zapraszamy do udziału w projekcie:

  • absolwentów szkół wyższych
  • studentów ostatniego roku

Zapewniamy:

  • dopasowane do profilu szkolenia, kursy specjalistyczne i zawodowe oraz możliwość zdobycia licencji i uprawnień zawodowych,

  • warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • spotkania z pracodawcami,
  • wizyty studyjne w wybranych firmach (job shadowing),
  • warsztaty z autoprezentacji,
  • indywidualne wsparcie  trenera pracy,
  • płatne staże aktywizujące,
  • dodatki motywacyjne i szkoleniowe,

Doradztwo + Szkolenia + Staż = Praca, to
projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany przez:

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

Absolwent Zdjecie

 

Projekt "Doradztwo + Szkolenia + Staż = Praca"

 

współfinansowany przez PFRON w ramach pilotażowego programu Absolwent

 

pfron logo

 

KSON pomaga kilku tysiącom zrzeszonych, a także niezrzeszonych osób z niepełnosprawnościami. Do statutowych zadań KSON należy m.in. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działalności organizacji członkowskich i rzecznictwo wspólnych interesów. Poprzez sieć biur terenowych (funkcjonujących w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Krakowie, Cieszynie, Toruniu i Bydgoszczy) Sejmik zajmuje się kompleksowym rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju.


Sprawdź trasę

design by : LEMONPIXEL.pl