Projekt z przyszłością i dla przyszłości

STRIMEO O ABSOLWENCIE

Projekt ABSOLWENT, jest to przedsięwzięcie skierowane do osób z niepełnosprawnością, będących studentami uczelni wyższych, bądz tych którzy je ukonczyli. Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami  Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

 


Sprawdź trasę

design by : LEMONPIXEL.pl