Porady prawne dla osób niepełnosprawnych

absolwent-kson
Osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania z porad prawnych. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w uzyskaniu porady prawnej. Prawnicy są gotowi udzielić porad osobom niepełnosprawnym w każdej kwestii, która ich dotyczy.

Porady prawne dla osób niepełnosprawnych mogą dotyczyć wielu kwestii, takich jak:

 • prawa pracownicze

 • prawa osobiste

 • prawa rodzinne

 • prawa opiekuńcze

 • prawa własności

 • prawa konsumenckie

 • prawo do życia w miejscu pracy


Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w uzyskaniu porady prawnej. Prawnicy są gotowi udzielić porad osobom niepełnosprawnym w każdej kwestii, która ich dotyczy.

Jakie są najważniejsze problemy prawne z którymi mogą się borykać osoby niepełnosprawne?


Wiele osób niepełnosprawnych ma problemy z dostępem do podstawowych usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy transport. Osoby niepełnosprawne mają także trudności w uzyskaniu dostępu do środków finansowych, takich jak zasiłki czy renty. W wielu przypadkach osoby niepełnosprawne są wykluczane ze społeczeństwa i żyją w ubóstwie.

Prawo gwarantuje osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich sfer życia. Osoby niepełnosprawne mają prawo do równego traktowania w dostępie do usług publicznych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy transport. Osoby niepełnosprawne mają także prawo do środków finansowych, takich jak zasiłki czy renty.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do życia w społeczeństwie. Należy jednak pamiętać, że osoby niepełnosprawne mogą potrzebować dodatkowej pomocy i wsparcia. Dlatego też warto skorzystać z porad prawnych dla osób niepełnosprawnych, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Jakie są najważniejsze źródła informacji o prawach osób niepełnosprawnych?


Wśród najważniejszych źródeł informacji o prawach osób niepełnosprawnych wymienić można:

 • stronę internetową Rzecznika Praw Obywatelskich;

 • stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Solidarności;

 • stronę internetową Fundacji Dla Nas;

 • stronę internetową Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Perspektywy".


Jakie są najważniejsze organizacje i instytucje które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w problemach prawnych?


Organizacje i instytucje, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w problemach prawnych to:

 • Poradnia Prawa Osób Niepełnosprawnych: ta organizacja świadczy bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych. Poradnia Prawa Osób Niepełnosprawnych jest częścią Fundacji Wolność i Solidarność.

 • Rada Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych: ta instytucja chroni prawa osób niepełnosprawnych poprzez edukację, monitorowanie oraz interwencję w przypadkach łamania tych praw.

 • Fundacja Dla Osób Niepełnosprawnych „Perspektywy”: ta fundacja zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym w problemach związanych z dostępem do edukacji, zatrudnieniem, mieszkaniem oraz świadczeniami socjalnymi.


Jakie środki pomocnicze przysługują osobom niepełnosprawnym?


Osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania z różnych środków pomocniczych, które mogą im pomóc w codziennym życiu. Wśród nich można wymienić:

 • pomoce techniczne, takie jak kule, laski, korzystne, rollatory, wózki inwalidzkie;

 • pomoce dydaktyczne, takie jak komputery z programami do czytania tekstów lub książek na ekranie, kasety magnetyczne lub dyski CD ze słuchowiskami, telefony z przyciskami dla osób niewidomych;

 • środki finansowe, takie jak zasiłki, renty lub świadczenia pielęgnacyjne.


Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne mogą korzystać z tych środków tylko wtedy, gdy ich stan nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.